Pengumuman
Susun Mengikut Tarikh  
Data pager
1
Laman 1 dari 1
Lamandari 1 Saiz Laman:
10/10/2019

***PERHATIAN***

 

Sistem ePenyata Gaji dan Laporan versi mobile sedia untuk dimuat turun di App Store dan Play Store melalui carian “ePayslip JANM”. Panduan Pengguna boleh didapati 
di Halaman Utama ePayslip JANM mobile.
 

Memperkenalkan fungsi baharu “
Penyata untuk Pinjaman” bertujuan meningkatkan integriti maklumat penyata gaji untuk pinjaman kewangan. Sila muat turun Tatacara Pengguna yang terdapat pada laman ini.


 

  

 

06/12/2017

Tahukah anda? Bahawa Sistem ePenyata Gaji & Laporan hanya menyimpan maklumat Penyata Gaji Bulanan bagi tempoh 18 bulanPenyata Pendapatan Tahunan bagi tempoh 7 tahun dan Laporan Gaji Pusat Pembayar bagi tempoh 4 bulan terkini sahaja. Selepas daripada tempoh tersebut, maklumat akan dikeluarkan secara automatik daripada sistem. Adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk memuat turun maklumat tersebut ke dalam hard disk atau pendrive untuk kegunaan tuan/puan pada masa hadapan.

07/06/2017

Dimaklumkan Kerajaan bersetuju untuk membuka semula sekatan bayaran potongan gaji penjawat awam maksimum 60% melalui sistem gaji berkomputer JANM bermula bulan Jun 2017. Kod gaji baharu bagi potongan pinjaman peribadi/ insurans/ takaful baharu akan dilaksanakan mulai gaji Julai 2017 untuk tujuan pemantauan dan kawalan. 


Sehubungan dengan itu, penjawat awam hendaklah mematuhi arahan pendapatan bersih sekurang-kurangnya berada pada paras minimum 40% melalui surat JPA.BK(S)328/2 Jld.13(9) bertarikh 24 Januari 2017 mengenai “Pemantauan Ke Atas Pegawai Yang Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius” supaya tidak dikenakan tindakan tatatertib.