Dasar Privasi

Dasar privasi ini mengawal penggunaan aplikasi perisian ePayslip JANM ("Aplikasi") untuk portal dan peranti mudah alih. Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Maklumat Yang Diberikan Pengguna

Aplikasi ini direka khusus untuk membuat carian , semakan dan cetakan bagi maklumat Penyata Gaji, Penyata Pendapatan Tahunan (EC) dan Penyata Gaji Untuk Pinjaman kepada penjawat awam persekutuan.

Aplikasi ini tidak menyimpan sebarang maklumat pengguna. Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari portal/aplikasi mobile ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui sistem/e-mel atau pun melalui pentadbir unit gaji anda (AO/PTJ).

Kebenaran Aplikasi

Aplikasi meminta kebenaran untuk mengakses kepada lokasi simpanan telefon. Ia bagi tujuan simpanan dokumen Penyata Gaji Bulanan, Penyata Pendapatan Tahunan (EC) dan Penyata Gaji Untuk Pinjaman daripada hasil carian sekiranya pengguna memilih untuk meyimpannya.

Perubahan

Dasar Privasi ini boleh dikemas kini dari semasa ke semasa atas sebarang sebab. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan pada Dasar Privasi kami dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu di sini dan memaklumkan anda melalui paparan pengumuman. Anda dinasihatkan untuk merujuk Dasar Privasi ini dengan kerap untuk sebarang perubahan, kerana penggunaan berterusan dianggap sebagai kelulusan bagi semua perubahan.

Persetujuan

Dengan menggunakan Aplikasi, anda bersetuju dengan pemprosesan maklumat anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Portal/aplikasi ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.

Maklumat Perhubungan

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai privasi semasa menggunakan Aplikasi, atau mempunyai soalan tentang amalan kami, sila hantar maklum balas dan cadangan anda melalui capaian berikut https://bit.ly/aduan-epayslipjanm.